Hai bình bông lớn nhỏ và 3 cái dĩa trong đó có 1 cái bị lỗi mặt dưới nhìn trên khó thấy  như hình giá bán 120k không bao ship