Giá bán 100k không bao ship  1chai 20ml mỗi lần xài 1 hoặc 2 giọt  xài được 640 lần /1 giọt