Đồng hồ và Radio xài điện 110 V đã test có pin dự phòng để khi cúp điện đồng hồ vẫn hoạt động giá bán 250k không bao ship