Hàng đẹp, các bán nghiên cứu chỉ biết dùng cho máy ảnh, giá 150k, không bao ship