Tượng tê giác gỗ

Thông tin mô tả
Tượng tê giác bằng gỗ
Cao 9 Dài 19cmGóp ý
Đăng bởi: Minh Hải
Địa chỉ: Q.3, HCM
Ngày đăng tin: 13:10 20/10/2022
Ngày cập nhật: 21:02 26/05/2023
Báo cáo