Đã bán.

900.000 ₫
Thông tin mô tả

900k cho một thau chân móng đồng xưa. Tháo trong chân tủ, chân bàn xưa 

Về cho anh em tha hồ sử dụng 

gal_136624_655ca2aa4408f.jpggal_136624_655ca2ac29445.jpggal_136624_655ca2adcefbd.jpggal_136624_655ca2af8176d.jpggal_136624_655ca2b153368.jpggal_136624_655ca2b33e14c.jpggal_136624_655ca2b541095.jpggal_136624_655ca2b6b847e.jpggal_136624_655ca2b809943.jpggal_136624_655ca2b94d091.jpggal_136624_655ca2ba95d0e.jpggal_136624_655ca2bbf1178.jpggal_136624_655ca2bdac3bb.jpggal_136624_655ca2bf682c4.jpggal_136624_655ca2c1001d9.jpggal_136624_655ca2c27d64a.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 19:30 21/11/2023
Ngày cập nhật: 05:30 23/11/2023
Báo cáo