Giao lưu bình Lân Giáo Tử chuẩn cổ,cao 24.5, miệng 13.5,bụng 36, tt ra mảnh miệng.

Thông tin mô tả
Giao lưu bình Lân Giáo Tử chuẩn cổ,cao 24.5, miệng 13.5,bụng 36, tt ra mảnh miệng.
Góp ý
Đăng bởi:
Địa chỉ: Ninh Ki?u , Cần Thơ
Ngày đăng tin: 15:07 23/10/2021
Ngày cập nhật: 14:21 01/12/2023
Báo cáo