Giao lưu 4 bộ chén đĩa hàng Xuất Dương .

Thông tin mô tả

Giao 4 bộ chén đĩa hàng XUẤT DƯƠNG CHINA.

Gồm 4 chén và 4 đĩa , giá giao lưu 500.000 một món  , gồm 8 món .

gal_380781_63be25e0d48e3.jpg

gal_380781_63be25f0dd8bf.jpg

gal_380781_63be25ff0dd68.jpg

gal_380781_63be261cbd24c.jpg

gal_380781_63be262d88ce9.jpg

gal_380781_63be263ec6ba8.jpg

gal_380781_63be2651c6ee9.jpg

gal_380781_63be266015b12.jpg

gal_380781_63be26702a1be.jpg

gal_380781_63be26807b76b.jpg

gal_380781_63be268e4fea3.jpg

gal_380781_63be269c4e42c.jpg

gal_380781_63be26ac312a8.jpg

gal_380781_63be26bc86544.jpg

gal_380781_63be26ca2575c.jpg

gal_380781_63be26d78b074.jpg

gal_380781_63be270f752d6.jpg

gal_380781_63be27200b853.jpg

gal_380781_63be2735a7189.jpg

gal_380781_63be27417c53e.jpg

gal_380781_63be274b70cef.jpg

gal_380781_63be27555dac1.jpg

gal_380781_63be2760cf725.jpg

gal_380781_63be276bb44d8.jpg

gal_380781_63be27757ee39.jpg

gal_380781_63be277eda97a.jpg

gal_380781_63be279087659.jpg

gal_380781_63be279a8b1ca.jpg

gal_380781_63be27a324939.jpg

gal_380781_63be27af7b4cf.jpg

gal_380781_63be27b9f1461.jpg

 

TK : Võ Thùy Gia Linh 9868450632 VIETCOMBANK , TP BÀ RỊA.TỈNH BRVT.
Góp ý
Đăng bởi: Võ Giang Sơn
Địa chỉ: 251 phước nguyên TP Bà Rịa...., Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng tin: 10:06 11/01/2023
Ngày cập nhật: 19:49 05/02/2023
Báo cáo