Ấm trà cao 8 cm đk 9 cm 1500k

Thông tin mô tả

Kính phố

Giao lưu uy tín, chân thành.
Góp ý
Đăng bởi: Đồ Xưa Đồ Cổ
Địa chỉ: Sài Gòn, HCM
Ngày đăng tin: 18:20 22/11/2022
Ngày cập nhật: 07:57 05/02/2023
Báo cáo