Thiên Thủ Thiên Nhãn

4.500.000 ₫
Thông tin mô tả
Kính mời
 Pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. 
Tượng đồng đúc , tráng vàng kim , chuẩn cổ . 
Kt cao 40 ngang 23 cm. 
Ship êm :  4.5 Xin cảm ơn . 
Cửa hàng Đồ Xưa Thanh . Giao lưu đồ xưa cũ và nhà đất nha trang
Góp ý
Đăng bởi: PONAGA
Địa chỉ: PONAGAR, Khánh Hòa
Ngày đăng tin: 11:07 01/01/2022
Ngày cập nhật: 13:58 09/02/2023
Báo cáo