Đĩa Tàu Xưa

1.000.000 ₫
Thông tin mô tả
□ Đường kính: 19cm
□ Rồng phun lửa (hình rồng và các đóm lửa vát vàng) có bốn đóm lửa vát đã bị tróc)
 
@ " Bần Cư Tại Thị Vô Nhân Vấn - Phú Ngọa Thâm Sơn Hữu Khách Tầm "
Góp ý
Đăng bởi: Ngoc Sang
Địa chỉ: Q1, HCM
Ngày đăng tin: 20:22 17/04/2022
Ngày cập nhật: 07:11 14/11/2022
Báo cáo