Cặp Chóe sơn thủy đẹp

Thông tin mô tả

Tình trạng: lành, chóe giang tây.

Liên hệ 0948777933

Góp ý
Đăng bởi: Chuyên gốm sứ Giang Tây Giả Cổ Cao Cấp
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 18:44 04/09/2023
Ngày cập nhật: 23:10 03/12/2023
Báo cáo