Giao lưu lộc bình xưa nam bộ cao 52 cm!

Thông tin mô tả

Lộc bình xưa dáng *****g đèn, loại 2 lớp. Cốt dày và nặng. Ae xem ảnh!

MỘT nick duy nhất!
Góp ý
Đăng bởi: lê đình thuận
Địa chỉ: HCM, HCM
Ngày đăng tin: 15:07 04/01/2023
Ngày cập nhật: 15:34 14/01/2023
Báo cáo