Cassette Sony như trên hình , hàng Mỹ về còn rất mới và sử dụng tốt .Giao lưu .Kính.
    Ngang 23,5cm cao 6,5cm hong 15cm.