Kính phố!

Máy đánh chữ cũ xưa Olympia Tây Đức gõ chữ Tiếng Việt & Tiếng Anh hoàn hảo- soạn thảo văn bản soạn đơn hay đánh bill hoàn bảo...

-Máy còn sử dụng tốt các chức năng, máy cơ gõ tiếng lách tách nghe rất ấm tai hoài cổ thời Thơ Ấu.

—>Video: https://youtu.be/tQp6NFRJ_qI

-Call/ Zalo: 0764710683.
(Ko trả lời sms)
Thanks