TRANH1/ BỨC TRANH XƯA ĐẸP TUYỆT VỜI: 2 ĐÔI NAI ĐANG NHẨN NHA GẶM CỎ BÊN BỜ SUỐI (NAI MẤT 1 ÍT CẨN NHƯ HÌNH). 550.000 CHƯA SHIP.