Bán tranh vẽ Japan xưa như hình. Khổ dài 6m,. Ko lủng rách. Quan tâm xin liên hệ.
 
 
 
 
 
Kính phố.