Tranh giấy bồi lụa, 70*170cm
Liên hệ Mr Trung 0916428386