N8.4 Giao lưu tranh đá tàu xưa, kích thước 110x65cm, có nứt 1 đường

Thông tin mô tả

Giao lưu tranh đá tàu xưa, kích thước 110x65cm, có nứt 1 đường , 1 triệu

 

gal_328780_643281871e7bd.jpggal_328780_643281883e56a.jpggal_328780_643281895aae7.jpg

Góp ý
Đăng bởi: Nét xưa
Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh, HCM
Ngày đăng tin: 16:12 09/04/2023
Ngày cập nhật: 14:38 03/06/2023
Báo cáo