Gửi phố tranh sơn dầu đẹp ,. Kích thước 100vm × 75cm ,,. Bán 1,5 tr , cám ơn các B quan tâm ,xem bài !