Tranh sơn dầu cũ đẹp kính phố ! Kích thước 116 × 89 cm , giâ 800k . Cám ơn các B quan tâm , xem bài !