Tranh tứ bình sứ màu đẹp . Kích thước 35 × 75 cm / bức , giá 2 tr . Cám ơn các B quan tâm, xem bài !