Giao lưu tranh vẽ trên vải, cầu tràng Tiền và cô Huế
Kích thước 45 x 65cm
Giá 300 ngàn