Giao lưu bức tranh thêu chữ thập, hình nhạc sĩ Phạm Duy và ban hợp ca Thăng Long, kích thước 40x60cm chưa tính khung. Giá: 10 triệu.