Giao lưu bức tranh ghép gỗ, kích thước 62cmx39.5cm. Giá: 3.000K + ship.