Giao lưu tranh lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ, tranh in thạch bản, có chữ ký của tác giả, tranh mẫu treo trong triễn lãm năm 1978. Chất lượng như hình, kích thước 36x48cm. Giá: 19 triệu.