Giao lưu bức tranh truyền thần vẽ chì, tranh treo trước cửa tiệm của nhà họa chơn dung Lưu Tường (ở Chợ Lớn), kích thước ~40x60cm, tình trang như hình. Giá 4.000K