Giao lưu 2 bức tranh cô Lào và Cam cùa xưởng mỹ nghệ Trương Văn Thanh, chất liệu sừng. Kích thước 24.5cmx34.5cm, tình trạng như hình. Giá: 18 triệu