Giao lưu 2 bức tranh thêu lụa thời Đông Dương (trước năm 1940), kích thước 27.5cm x 37cm. Hình đại thần Triều Nguyễn và phụ nữ người Mường. Giá: 24 triệu