Bình gốm sành nghệ thuật như trên hình ở ngoài nhìn rất đẹp , cao khoảng 49/50cm dày và rất nặng. Giao lưu.Kính.
Gía :