Tranh xưa uyên ương lành đẹp, gỗ thịt. Ý nghĩa vợ chồng lứa đôi. 
Kt 30 x40cm. 650k