Tranh sơn dầu phong cảnh quê hương

Có bút ký tác giả.
Xuất xứ: Châu Âu.
Kích thước: Ngang 64cm, cao 54cm
Chất liệu: Tranh sơn dầu được phát trên vải, khung thạch cao có vết nứt của thời gian.
Tác giả đã thể hiện được nét đẹp của làng quê Châu Âu, giúp người thưởng tranh có cảm giác rất bình yên