Tranh sơn dầu Châu Âu - hàng sâu tuổi 
Có bút ký của tác giả 
Kích thước: C 79, N 69
Chất liệu: Tranh sơn dầu, khung thạch cao
Giá: 6tr5