Cứ 500k/ cặp ạ ( chưa phí ship)
- Cặp tranh sơn dầu tĩnh vật sáng tác, kích thước 35 x 35 cm.- Cặp sơn dầu cảnh Âu kích thước 34 x 44 cm, cảnh quê Việt kích thước 42 x 48 cm.- Cặp tranh đá quý, kích thước 26 x 79 cm.

Lh: 0987.583.768