Kính phố tranh sơn dầu của Pháp. 
Kích thước 40x50cm. 
Giá inbox: 0975689678
Hàng bảo hành toàn quốc