Kính phố bức tranh sơn dầu Pháp có chứ ký họa sĩ. 40x50cm. 
Bảo hành tranh cũ, chuẩn Pháp.
Có đổi trả, nhượng lại
giá inbox: 0975689678
Có giao dịch COD