Tranh 02: tranh châu Âu vẽ Hoa. Kích thước 38x48. Bảo hành chuẩn tranh châu Âu.
Giá: inbox 0975689678