Tranh 09: Bộ tranh sơn dầu châu Âu vẽ phong cảnh có chữ ký hoạ sĩ. Kích thước 19x25 tình trạng lành hoàn hảo
Giá zalo: 0975689678