Tranh 15: Tranh châu âu vẽ phong cảnh.
Kích thước 50cm x 60 cm
Giá 0975689679