Tranh 16: Tranh châu Âu vẽ phong cảnh.
Kích thước 55 x 45 cm
Giá 0975689678