Tranh 50:
Tranh tàu trên giấy xuyến
Mặt sau là vải
Kích thước 90 x 45
Giá/zalo 0975689678