Tranh 193: Tranh sơn dầu vẽ trên nền vải
kích thước 50 x 60 cm
Tình trạng đẹp hoàn hảo
Giá/zalo: 0975689678