Quạt chạy, túp năng o và nút điều chỉnh tốc độ không hoạt động.