Giao lưu gạt tàn gỗ có chỗ để bật lửa, bao thuốc và gạt tàn.