Các vết bẩn và đen trên thân quạt là vết keo dính, chưa vệ sinh nhé, cảm ơn đã đọc tin