Quạt Sanyo xưa như trên hình , thử điện 110v chạy chậm thử 220v chạy nhanh nhưng bị nóng đảo tốt. Giao lưu tình trạng không chạy về anh em kiểm tra phục hồi lại sử dụng . Kính.