Quạt Sanyo xưa tình trạng như trên hình , sử dụng điện 220v quay tốt êm , mất bộ đảo.Giao lưu tình trạng như trên.Kính.