Thích ○○○ 

Quạt cây sanyo

Đăng lúc 19:09 12/01/2019 ○ Cập nhật lúc 20:39 01/02/2019 ○ Đăng tại Nam Định
nguyen duc hoang 29
Địa chỉ: 168 Máy Tơ Tp Nam Định - Nam Định
Điện thoại: 09041 
Quạt cây sanyo  hàng bãi về nguyên bản cánh 35..còn rất mới .chân và thân bằng sắt .gl 4,2t
Ghi chú
Nguyễn Viết Vinh STK 1 : 0831000001878 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP Nam Định.
STK 2 :3202205143838 Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Thành Nam Tp Nam Định

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo