Viết máy Platinum bạc khối - dáng to cầm nặng tay . Sx Thập niên 60.
Ngòi PT (platin) 
9000k /0772616668