Thích ○○○ 

Đầu băng video xưa !

Đăng lúc 07:00 07/01/2019 ○ Cập nhật lúc 20:28 18/01/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
NGUYEN XUAN THANG 90
Địa chỉ: Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09463 
Chữ ký
Đăng lúc 07:01 07/01/2019  ○○○
6 cuốn băng video xưa (VHF) chương trình hay (Đan Trường ,Lam Trường,Phương Thanh,Giáng Sinh,Mưa Bụi ,Đan Nguyên) còn nguyên lành sử dụng tốt ,giao lưu tất cả : 300k.Đầu video xưa (đã bán).

Cảm ơn các bác đã quan tâm ghé xem và ủng hộ ! 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo